QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM VIỆT ĐỨC

1. ĐĂNG KÝ KHÁM

2. BÁC SĨ KHÁM LÂM SÀNG

3. THANH TOÁN DỊCH VỤ

4. BÁC SĨ CHUẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ

5. BỐC THUỐC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ